Konzervativna stomatologija

 

Klasičan pristup restauracije oštećenih zuba uzrokovanih bakterijskim ili mehaničkim agensima (karijes, prelom zuba i sl.)  izradom jedno/višepovršinskih ispuna od kompozitnih materijala.

Profilaktične mere i poliranje zuba, kao i edukacija pacijenata u cilju očuvanja zuba.