Dr Dejan Radonić

dr Dejan Radonic
 
 
 
 
 
 
 
 

DEJAN RADONIĆ, doktor stomatologije

Rođen u Beogradu, Srbija 1963. godine.
Diplomirao na stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu februara 1990. godine.
Osnivač i vlasnik ordinacije od 1991. godine.

 

Polje specijalnosti:
Kompjuterizovana stomatologija na CAD/CAM sistemu
 
Publikacije:

Bezmetalana keramika-korak do savršenstva u protetskoj rehabilitaciji prednjih zuba
Revizija endodontski lečenih kanala korena ojačanih nadogradnjom

Predavanja:
Stepenik preparacija i bezmetalna keramika u protetskoj rehabilitaciji prednjih zuba
Kompletna restauracija bezmetalnom keramikom
Bezmetalna keramika - konceptualni pristup
 
Edukacija:
SIC implant system kurs Semmering,Austria
BioHorizons implant system kurs Beograd
Braenemark&Replace select taperd implants and
the use of Bio-Oss&Bio-Gide in implant dentistry Beograd
Sinus lift and bone augmentation course Beograd