Endodoncija

 

Terapijska procedura uklanjanja obolelog mekog zubnog tkiva (“živca”) iz zubne komore i kanala korena zuba i njihovo hermetičko zatvaranje posebnim materijalima u cilju očuvanaja zuba u punoj funkciji.

Samo kvalitetan i potpun kanalni ispun je garancija potpunog izlečenja zuba. Detaljan uvid u stanje ispunjenosti kanala može obezbediti jedino najsavremenija digitalna radioviziografska oprema kojom mi raspolažemo.